Lehe tööriistad


Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:people_members [2016/06/17 15:38]
Vadim
et:people_members [2019/11/22 21:45] (Hetkel kehtiv)
Monika Perkmann
Rida 1: Rida 1:
 +<​html><​head><​link href="/​dokuwiki/​lib/​exe/​css.php?​t=dokuwiki&​tseed=userall.css"​ rel="​stylesheet"​ type="​text/​css">​ </​head>​ <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​kotta">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=kotta.jpg"​ alt="​Kotta">​ <div class="​name"><​strong>​Ülle Kotta</​strong>​ · DSc</​div>​ <div class="​position">​JUHTIVTEADUR</​div>​ <​strong>​Ülle Kotta</​strong>​ kaitses 1980. aastal Eesti TA Küberneetika Instituudis tehnikakandidaadi väitekirja ning 1993 Moskvas Vene TA Süsteemianalüüsi Instituudis matemaatikadoktori väitekirja. Hetkel on ta juhtivteadur TTÜ Küberneetika Instituudis (oli samas asedirektor 1997–2009). Tema teadustöö keskendub mittelineaarsete juhtimissüsteemide teooriale. Ta on olnud arvukate sihtfinantseerimisteemade juht ja erinevate grantide (mh ETF, Parrot) grandihoihja. Koostöös väliskolleegidega on ta välja töötanud diferentsiaalvormidel ja põhineva universaalse algebralise struktuuri erinevate modelleerimis-,​ analüüsi- ja sünteesiülesannete lahendamiseks. Ta on avaldanud üle 200 eelretsenseeritud teadustrükise,​ sealhulgas monograafia kirjastuses Springer. Tema juhendamisel on kaitstud mitmeid PhD väitekirju ja töötanud arvukalt järeldoktoreid (Poolast, Tsehhist, Itaaliast, Slovakkiast,​ Indiast, Jaapanist). Ülle Kotta on (oli) kolme rahvusvahelise teadusajakirja toimetuskolleegiumi liige. 1996 pälvis ta Eesti Vabariigi teaduspreemia. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4153  |  Tuba:  B 321  |  E-post: ​  kotta "​at"​ cc.ioc.ee ​ |  <a href="​https://​www.etis.ee/​CV/​Ülle_Kotta/​est"​ target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /> <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​belikov">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=belikov.png"​ alt="​Belikov">​ <div class="​name"><​strong>​Juri Belikov</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​PROFESSOR</​div>​ <​strong>​Juri Belikov</​strong>​ sündis 1985 aastal Ukrainas. Ta sai matemaatika bakalaureusekraadi (<​i>​cum laude</​i>​) Tallinna Ülikoolist 2006. aastal, ning lõpetas magistri (2008) ja doktoriõppe (2012) Tallinna Tehnikaülikoolis. Täiendas end järeldoktorantuuris Iisraeli Tehnikainstituudis "​Technion"​. Tema praegune teadustöö kuulub mittelineaarsete juhtimissüsteemide teooria valdkonda. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4157  |  Tuba:  B 325  |  E-post: ​  ​jbelikov "​at"​ cc.ioc.ee ​ |  <a href="​https://​www.etis.ee/​CV/​Juri_Belikov/​est"​ target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /> <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​kaparin">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=kaparin.jpg"​ alt="​Kaparin">​ <div class="​name"><​strong>​Vadim Kaparin</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​TEADUR</​div>​ <​strong>​Vadim Kaparin</​strong>​ sündis 1985 aastal Eestis. Ta sai matemaatika bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolist 2006. aastal, ning lõpetas magistri (2008) ja doktoriõppe (2013) Tallinna Tehnikaülikoolis. Tema praegune teadustöö kuulub mittelineaarsete juhtimissüsteemide teooria valdkonda. Tema keskendub nii pidevaja kui ka diskreetaja süsteemidel. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4157  |  Tuba:  B 325  |  E-post: ​  ​vkaparin "​at"​ cc.ioc.ee ​ |  <a href="​https://​www.etis.ee/​CV/​Vadim_Kaparin/​est"​ target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /> <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​kaldmae">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=kaldmae.jpg"​ alt="​Kaldmae">​ <div class="​name"><​strong>​Arvo Kaldmäe</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​TEADUR</​div>​ <​strong>​Arvo Kaldmäe</​strong>​ sündis 1987 aastal Eestis. Ta lõpetas 2010. aastal Tallinna Ülikooli matemaatika bakalaureuseõppe ning 2012. aastal magistriõppe (cum laude). Ta omandas doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning Ecole Centrale de Nantes’s (Prantsusmaa) 2016. aastal. Tema praegune teadustöö kuulub mittelineaarsete juhtimissüsteemide teooria valdkonda. Oma töös käsitleb ta nii ajalise viivitusega kui ilma ajalise viivituseta mittelineaarseid süsteeme. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4193  |  Tuba:  B 317  |  E-post: ​  arvo "​at"​ cc.ioc.ee ​ |  <a href="​https://​www.etis.ee/​CV/​Arvo_Kaldmäe/​est"​ target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /> <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​simha">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=simha.jpg"​ alt="​Simha">​ <div class="​name"><​strong>​Ashutosh Simha</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​TEADUR</​div>​ <​strong>​Ashutosh Simha</​strong>​ on sündinud 1989. Ta omandas doktorikraadi 2018 Bangalore'​s India Teadusinstituudis.</​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4188  |  Tuba:  B 306  |  E-post: ​  ​ashutosh.simha "​at"​ taltech.ee |  <a href="​https://​www.etis.ee/​CV/​Ashutosh_Simha/​est"​ target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /> <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​skiparev">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=skiparev.jpg"​ alt="​Skiparev">​ <div class="​name"><​strong>​Vjatšeslav Škiparev</​strong>​ · MsC</​div>​ <div class="​position">​DOKTORANT-NOOREMTEADUR</​div>​ <​strong>​Vjatšeslav Škiparev</​strong>​ sündis 1992 aastal. Ta lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli arvuti- ja süsteemitehnika magistrikraadiga 2018. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) <!-- 620 ?? --> ​ |  Tuba:  <!-- B ?? --> ​ |  E-post: ​  ​vjatseslav.skiparev "​at"​ ttu.ee ​ |  <a href="​https://​www.etis.ee/​CV/​Vjatšeslav_Škiparev/​est"​ target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /></​html>​
  
-<​html>​ 
-<​head>​ 
-<link href="/​dokuwiki/​lib/​exe/​css.php?​t=dokuwiki&​tseed=userall.css"​ rel="​stylesheet"​ type="​text/​css">​ </​head>​ 
- 
-<div id="​people">​ 
-<div class="​mainContainer"​ id="​kotta">​ 
-<img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=kotta.jpg"​ alt="​Kotta">​ 
-<div class="​name"><​strong>​Ülle Kotta</​strong>​ · DSc</​div>​ 
-<div class="​position">​JUHTIVTEADUR</​div>​ 
- 
-<​strong>​Ülle Kotta</​strong>​ kaitses 1980. aastal Eesti TA Küberneetika Instituudis tehnikakandidaadi väitekirja ning 1993 Moskvas Vene TA Süsteemianalüüsi Instituudis matemaatikadoktori väitekirja. Hetkel on ta juhtivteadur TTÜ Küberneetika Instituudis (oli samas asedirektor 1997&​ndash;​2009). Tema teadustöö keskendub mittelineaarsete juhtimissüsteemide teooriale. Ta on olnud arvukate sihtfinantseerimisteemade juht ja erinevate ​ grantide (mh ETF, Parrot) grandihoihja. Koostöös väliskolleegidega on ta välja töötanud diferentsiaalvormidel ja põhineva universaalse algebralise struktuuri erinevate modelleerimis-,​ analüüsi- ja sünteesiülesannete lahendamiseks. Ta on avaldanud üle 200 eelretsenseeritud teadustrükise,​ sealhulgas monograafia kirjastuses Springer. Tema juhendamisel on kaitstud ​ mitmeid PhD väitekirju ja töötanud arvukalt järeldoktoreid (Poolast, Tsehhist, Itaaliast, Slovakkiast,​ Indiast, Jaapanist). Ülle Kotta on (oli) kolme  rahvusvahelise teadusajakirja toimetuskolleegiumi liige. 1996 põlvis ta Eesti Vabariigi teaduspreemia. 
-</​div>​ 
- 
-<div class="​footer">​ 
-Telefon: &​nbsp;​(+372) 620 4153 &​nbsp;​|&​nbsp;​ Tuba: &nbsp;B 321 &​nbsp;​|&​nbsp;​ E-post: &nbsp; kotta "​at"​ cc.ioc.ee &​nbsp;​|&​nbsp;​ <a href="​https://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=36880&​lang=et"​ target="​_blank">​CV ETIS'​es</​a>​ 
-</​div>​ 
-</​div>​ 
- 
-<br /><br /> 
-<div id="​people">​ 
-<div class="​mainContainer"​ id="​tonso">​ 
-<img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=tonso.jpg"​ alt="​Tonso">​ 
-<div class="​name"><​strong>​Maris Tõnso</​strong>​ · PhD</​div>​ 
-<div class="​position">​VANEMTEADUR</​div>​ 
- 
-<​strong>​Maris Tõnso</​strong>​ sündis 1971 a. Eestis. Ta omandas doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis informaatika ja süsteemitehnika erialal 2010 a. Tema teaduslikud huvid keskenduvad polünoommeetodite ja diferentsiaalgeomeetria rakendamisele mittelineaarsete juhtimissüsteemide uurimisel. Ta on mittelineaarsete juhtimissüsteemidega tegeleva Mathematica-põhise tarkvarapaketi NLControl põhiautor. ​ 
-</​div>​ 
-<div class="​footer">​ 
-Telefon: &​nbsp;​(+372) 620 4188 &​nbsp;​|&​nbsp;​ Tuba: &nbsp;B 306 &​nbsp;​|&​nbsp;​ E-post: &nbsp; tonso "​at"​ cc.ioc.ee &​nbsp;​|&​nbsp;​ <a href="​https://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=37834&​lang=et"​ target="​_blank">​CV ETIS'​es</​a>​ 
-</​div>​ 
-</​div>​ 
- 
-<br /><br /> 
-<div id="​people">​ 
-<div class="​mainContainer"​ id="​kaparin">​ 
-<img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=kaparin.jpg"​ alt="​Kaparin">​ 
-<div class="​name"><​strong>​Vadim Kaparin</​strong>​ · PhD</​div>​ 
-<div class="​position">​TEADUR</​div>​ 
- 
-<​strong>​Vadim Kaparin</​strong>​ sündis 1985 aastal Eestis. Tema sai matemaatika bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolist 2006. aastal, ning lõpetas magistri (2008) ja doktoriõppe (2013) Tallinna Tehnikaülikoolis. Tema praegune teadustöö kuulub mittelineaarsete juhtimissüsteemide teooria valdkonda. Tema keskendub nii pidevaja kui ka diskreetaja süsteemidel. 
-</​div>​ 
-<div class="​footer">​ 
-Telefon: &​nbsp;​(+372) 620 4157 &​nbsp;​|&​nbsp;​ Tuba: &nbsp;B 325 &​nbsp;​|&​nbsp;​ E-post: &nbsp; vkaparin "​at"​ cc.ioc.ee &​nbsp;​|&​nbsp;​ <a href="​https://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=56927&​lang=et"​ target="​_blank">​CV ETIS'​es</​a>​ 
-</​div>​ 
-</​div>​ 
- 
-<br /><br /> 
-<div id="​people">​ 
-<div class="​mainContainer"​ id="​kaldmae">​ 
-<img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=kaldmae.jpg"​ alt="​Kaldmae">​ 
-<div class="​name"><​strong>​Arvo Kaldmäe</​strong>​ · PhD</​div>​ 
-<div class="​position">​TEHNIK</​div>​ 
- 
-<​strong>​Arvo Kaldmäe</​strong>​ sündis 1987 aastal Eestis. Ta lõpetas 2010. aastal Tallinna Ülikooli matemaatika bakalaureuseõppe ning 2012. aastal magistriõppe (cum laude). Ta omandas doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning Ecole Centrale de Nantes’s (Prantsusmaa) 2016. aastal. Tema praegune teadustöö kuulub mittelineaarsete juhtimissüsteemide teooria valdkonda. Oma töös käsitleb ta nii ajalise viivitusega kui ilma ajalise viivituseta mittelineaarseid süsteeme. 
-</​div>​ 
-<div class="​footer">​ 
-Telefon: &​nbsp;​(+372) 620 4193 &​nbsp;​|&​nbsp;​ Tuba: &nbsp;B 317 &​nbsp;​|&​nbsp;​ E-post: &nbsp; arvo "​at"​ cc.ioc.ee &​nbsp;​|&​nbsp;​ <a href="​https://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=64737&​lang=et"​ target="​_blank">​CV ETIS'​es</​a>​ 
-</​div>​ 
-</​div>​ 
- 
-<br /><br /> 
-<div id="​projects_head"><​p>​ENDISED LIIKMED</​p></​div>​ 
- 
-<div id="​people">​ 
-<div class="​mainContainer"​ id="​belikov">​ 
-<img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=belikov.png"​ alt="​Belikov">​ 
-<div class="​name"><​strong>​Juri Belikov</​strong>​ · PhD</​div>​ 
-<div class="​position">​JÄRELDOKTORIÕPPES IISRAELI TEHNIKAINSTITUUDIS "​TECHNION"</​div>​ 
- 
-<​strong>​Juri Belikov</​strong>​ sündis 1985 aastal Ukrainal. Tema sai matemaatika bakalaureusekraadi (cum laude) Tallinna Ülikoolist 2006. aastal, ning lõpetas magistri (2008) ja doktoriõppe (2012) Tallinna Tehnikaülikoolis. Hetkel on ta dotsent Arvutiteaduste instituudis,​ Tallinna Tehnikaülikoolis ning teadur TTÜ Küberneetika Instituudis. Tema praegune teadustöö kuulub mittelineaarsete juhtimissüsteemide teooria valdkonda. 
-</​div>​ 
-<div class="​footer">​ 
-Telefon: &​nbsp;​(+372) 620 4157 &​nbsp;​|&​nbsp;​ Tuba: &nbsp;B 325 &​nbsp;​|&​nbsp;​ E-post: &nbsp; jbelikov "​at"​ cc.ioc.ee &​nbsp;​|&​nbsp;​ <a href="​https://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=55150&​lang=et"​ target="​_blank">​CV ETIS'​es</​a>​ 
-</​div>​ 
-</​div>​ 
- 
-<br /><br /> 
-<div id="​people">​ 
-<div class="​mainContainer"​ id="​mullari">​ 
-<img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=mullari.jpg"​ alt="​Mullari">​ 
-<div class="​name"><​strong>​Tanel Mullari</​strong>​ · PhD</​div>​ 
-<div class="​position">​VANEMTEADUR</​div>​ 
- 
-<​strong>​Tanel Mullari</​strong>​ on sündinud 1964. aastal. Ta omandas magistrikraadi ja doktorikraadi teoreetilise füüsika alal Tartu Ülikoolis, on olnud järeldoktoriõppes Austrias Linzi Ülikoolis juhtimissüsteemide alal. Tema töötas Küberneetika Instituudis teadurina aastatel 2000.-2015. Praegu töötab ta Tallinna Tehnikaülikooli füüsikainstituudis dotsendina. Tema olulisemad uurimissuunad on relatiivsusteooria ja mittelineaarsed juhtimissüsteemid. 
-</​div>​ 
-<div class="​footer">​ 
-Telefon: &​nbsp;​(+372) 620 4196 &​nbsp;​|&​nbsp;​ Tuba: &nbsp;B 322 &​nbsp;​|&​nbsp;​ E-post: &nbsp; tanel.mullari "​at"​ ttu.ee &​nbsp;​|&​nbsp;​ <a href="​https://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=7089&​lang=et"​ target="​_blank">​CV ETIS'​es</​a>​ 
-</​div>​ 
-</​div>​ 
- 
-<br /><br /> 
-<div id="​people">​ 
-<div class="​mainContainer"​ id="​nurges">​ 
-<img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=nurges.jpg"​ alt="​Nurges">​ 
-<div class="​name"><​strong>​Ülo Nurges</​strong>​ · PhD</​div>​ 
-<div class="​position">​VANEMTEADUR</​div>​ 
- 
-<​strong>​Ülo Nurges</​strong>​ sündis 1939. a. Ta lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi automaatika ja telemehaanika erialal 1962. a., kus sai magistrikraadi. Tehniliste teaduste kandidaadi kraadi kaitses Eesti Teaduste Akadeemias 1979. a. Tema uurimisvaldkond on lineaarsed juhtimissüsteemid ja eriti robustse juhtimise teooria. 
-</​div>​ 
-<div class="​footer">​ 
-Telefon: &​nbsp;​(+372) 620 4191 &​nbsp;​|&​nbsp;​ Tuba: &nbsp;B 320 &​nbsp;​|&​nbsp;​ E-post: &nbsp; nurges "​at"​ ioc.ee &​nbsp;​|&​nbsp;​ <a href="​https://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=38004&​lang=et"​ target="​_blank">​CV ETIS'​es</​a>​ 
-</​div>​ 
-</​div>​ 
- 
-<br /><br /> 
-<div id="​people">​ 
-<div class="​mainContainer"​ id="​vain">​ 
-<img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=vain.jpg"​ alt="​Vain">​ 
-<div class="​name"><​strong>​Jüri Vain</​strong>​ · PhD</​div>​ 
-<div class="​position">​VANEMTEADUR</​div>​ 
- 
-<​strong>​Jüri Vain</​strong>​ sai süsteemiinseneri bakalaureusekraadi Tallinna Polütehnilisest Instituudist ja doktorikraadi Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudist vastavalt 1979. ning 1987. aastal. Hetkel on ta professor Arvutiteaduste instituudis,​ Tallinna Tehnikaülikoolis ning vanemteadur TTÜ Küberneetika Instituudis. Tema teadustöö põhiteemad on sardsüsteemid,​ diskreetsete ja hübriidsüsteemide modeleerimine ja formaalsed meetodid. 
-</​div>​ 
-<div class="​footer">​ 
-Telefon: &​nbsp;​(+372) 620 4190 &​nbsp;​|&​nbsp;​ Tuba: &nbsp;B 319 &​nbsp;​|&​nbsp;​ E-post: &nbsp; vain "​at"​ ioc.ee &​nbsp;​|&​nbsp;​ <a href="​https://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=36894&​lang=et"​ target="​_blank">​CV ETIS'​es</​a>​ 
-</​div>​ 
-</​div>​ 
- 
-</​html>​ 

Lehekülje tarvikud