Lehe tööriistad


Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
et:people_members [2019/11/22 21:45]
Monika Perkmann
et:people_members [2019/11/22 21:45] (Hetkel kehtiv)
Monika Perkmann
Rida 1: Rida 1:
-x+<​html><​head><​link href="/​dokuwiki/​lib/​exe/​css.php?​t=dokuwiki&​tseed=userall.css"​ rel="​stylesheet"​ type="​text/​css">​ </​head>​ <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​kotta">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=kotta.jpg"​ alt="​Kotta">​ <div class="​name"><​strong>​Ülle Kotta</​strong>​ · DSc</​div>​ <div class="​position">​JUHTIVTEADUR</​div>​ <​strong>​Ülle Kotta</​strong>​ kaitses 1980. aastal Eesti TA Küberneetika Instituudis tehnikakandidaadi väitekirja ning 1993 Moskvas Vene TA Süsteemianalüüsi Instituudis matemaatikadoktori väitekirja. Hetkel on ta juhtivteadur TTÜ Küberneetika Instituudis (oli samas asedirektor 1997–2009). Tema teadustöö keskendub mittelineaarsete juhtimissüsteemide teooriale. Ta on olnud arvukate sihtfinantseerimisteemade juht ja erinevate grantide (mh ETF, Parrot) grandihoihja. Koostöös väliskolleegidega on ta välja töötanud diferentsiaalvormidel ja põhineva universaalse algebralise struktuuri erinevate modelleerimis-,​ analüüsi- ja sünteesiülesannete lahendamiseks. Ta on avaldanud üle 200 eelretsenseeritud teadustrükise,​ sealhulgas monograafia kirjastuses Springer. Tema juhendamisel on kaitstud mitmeid PhD väitekirju ja töötanud arvukalt järeldoktoreid (Poolast, Tsehhist, Itaaliast, Slovakkiast,​ Indiast, Jaapanist). Ülle Kotta on (oli) kolme rahvusvahelise teadusajakirja toimetuskolleegiumi liige. 1996 pälvis ta Eesti Vabariigi teaduspreemia. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4153  |  Tuba:  B 321  |  E-post: ​  kotta "​at"​ cc.ioc.ee ​ |  <a href="​https://​www.etis.ee/​CV/​Ülle_Kotta/​est"​ target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /> <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​belikov">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=belikov.png"​ alt="​Belikov">​ <div class="​name"><​strong>​Juri Belikov</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​PROFESSOR</​div>​ <​strong>​Juri Belikov</​strong>​ sündis 1985 aastal Ukrainas. Ta sai matemaatika bakalaureusekraadi (<​i>​cum laude</​i>​) Tallinna Ülikoolist 2006. aastal, ning lõpetas magistri (2008) ja doktoriõppe (2012) Tallinna Tehnikaülikoolis. Täiendas end järeldoktorantuuris Iisraeli Tehnikainstituudis "​Technion"​. Tema praegune teadustöö kuulub mittelineaarsete juhtimissüsteemide teooria valdkonda. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4157  |  Tuba:  B 325  |  E-post: ​  ​jbelikov "​at"​ cc.ioc.ee ​ |  <a href="​https://​www.etis.ee/​CV/​Juri_Belikov/​est"​ target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /> <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​kaparin">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=kaparin.jpg"​ alt="​Kaparin">​ <div class="​name"><​strong>​Vadim Kaparin</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​TEADUR</​div>​ <​strong>​Vadim Kaparin</​strong>​ sündis 1985 aastal Eestis. Ta sai matemaatika bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolist 2006. aastal, ning lõpetas magistri (2008) ja doktoriõppe (2013) Tallinna Tehnikaülikoolis. Tema praegune teadustöö kuulub mittelineaarsete juhtimissüsteemide teooria valdkonda. Tema keskendub nii pidevaja kui ka diskreetaja süsteemidel. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4157  |  Tuba:  B 325  |  E-post: ​  ​vkaparin "​at"​ cc.ioc.ee ​ |  <a href="​https://​www.etis.ee/​CV/​Vadim_Kaparin/​est"​ target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /> <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​kaldmae">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=kaldmae.jpg"​ alt="​Kaldmae">​ <div class="​name"><​strong>​Arvo Kaldmäe</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​TEADUR</​div>​ <​strong>​Arvo Kaldmäe</​strong>​ sündis 1987 aastal Eestis. Ta lõpetas 2010. aastal Tallinna Ülikooli matemaatika bakalaureuseõppe ning 2012. aastal magistriõppe (cum laude). Ta omandas doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning Ecole Centrale de Nantes’s (Prantsusmaa) 2016. aastal. Tema praegune teadustöö kuulub mittelineaarsete juhtimissüsteemide teooria valdkonda. Oma töös käsitleb ta nii ajalise viivitusega kui ilma ajalise viivituseta mittelineaarseid süsteeme. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4193  |  Tuba:  B 317  |  E-post: ​  arvo "​at"​ cc.ioc.ee ​ |  <a href="​https://​www.etis.ee/​CV/​Arvo_Kaldmäe/​est"​ target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /> <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​simha">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=simha.jpg"​ alt="​Simha">​ <div class="​name"><​strong>​Ashutosh Simha</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​TEADUR</​div>​ <​strong>​Ashutosh Simha</​strong>​ on sündinud 1989. Ta omandas doktorikraadi 2018 Bangalore'​s India Teadusinstituudis.</​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4188  |  Tuba:  B 306  |  E-post: ​  ​ashutosh.simha "​at"​ taltech.ee |  <a href="​https://​www.etis.ee/​CV/​Ashutosh_Simha/​est"​ target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /> <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​skiparev">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=skiparev.jpg"​ alt="​Skiparev">​ <div class="​name"><​strong>​Vjatšeslav Škiparev</​strong>​ · MsC</​div>​ <div class="​position">​DOKTORANT-NOOREMTEADUR</​div>​ <​strong>​Vjatšeslav Škiparev</​strong>​ sündis 1992 aastal. Ta lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli arvuti- ja süsteemitehnika magistrikraadiga 2018. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) <!-- 620 ?? --> ​ |  Tuba:  <!-- B ?? --> ​ |  E-post: ​  ​vjatseslav.skiparev "​at"​ ttu.ee ​ |  <a href="​https://​www.etis.ee/​CV/​Vjatšeslav_Škiparev/​est"​ target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /></​html>​
  

Lehekülje tarvikud