Meie töörühma töötajate teadustööd on toetanud mitmed organisatsioonid ja rahastusskeemid. Me tunnustame ning täname institutsioone nagu Eesti Teadusagentuur, Haridusministeerium, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) ja mitmeid teisi kes on taganud meile võimalused teadustööga tegelemiseks.

Aastate jooksul on nende rahaline toetus võimaldanud meil tegeleda kõrgetasemelise teadustööga, mida kinnitab meie koostöö mitmete kolleegidega välismaalt ning tulemuste levitamine läbi rahvusvahelistel konverentsidel osalemise ja kõrgetasemelistes ajakirjades publitseerimise.

  • JOOKSVAD
  • ENDISED
Loading...