Lehe tööriistad


Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
et:people_former [2019/11/21 17:35]
Monika Perkmann
et:people_former [2019/11/21 17:35] (Hetkel kehtiv)
Monika Perkmann
Rida 1: Rida 1:
-<​html>​ <​head>​ <link href="/​dokuwiki/​lib/​exe/​css.php?​t=dokuwiki&​tseed=userall.css"​ rel="​stylesheet"​ type="​text/​css">​ </​head>​\\ +<​html>​ <​head>​ <link href="/​dokuwiki/​lib/​exe/​css.php?​t=dokuwiki&​tseed=userall.css"​ rel="​stylesheet"​ type="​text/​css">​ </​head><​div id="​projects_head"><​p>​ENDISED LIIKMED</​p></​div><​div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​mullari">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=mullari.jpg"​ alt="​Mullari">​ <div class="​name"><​strong>​Tanel Mullari</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​VANEMTEADUR</​div>​ <​strong>​Tanel Mullari</​strong>​ on sündinud 1964. aastal. Ta omandas magistrikraadi ja doktorikraadi teoreetilise füüsika alal Tartu Ülikoolis, on olnud järeldoktoriõppes Austrias Linzi Ülikoolis juhtimissüsteemide alal. Tema töötas Küberneetika Instituudis teadurina aastatel 2000.-2015. Praegu töötab ta Tallinna Tehnikaülikooli füüsikainstituudis dotsendina. Tema olulisemad uurimissuunad on relatiivsusteooria ja mittelineaarsed juhtimissüsteemid. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4196  |  Tuba:  B 322  |  E-post: ​  ​tanel.mullari "​at"​ ttu.ee ​ |  <a href="​https:​[[http://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=7089&​lang=et|www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=7089&​lang=et"​]] target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /><​div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​nurges">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=nurges.jpg"​ alt="​Nurges">​ <div class="​name"><​strong>​Ülo Nurges</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​VANEMTEADUR</​div>​ <​strong>​Ülo Nurges</​strong>​ sündis 1939. a. Ta lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi automaatika ja telemehaanika erialal 1962. a., kus sai magistrikraadi. Tehniliste teaduste kandidaadi kraadi kaitses Eesti Teaduste Akadeemias 1979. a. Tema uurimisvaldkond on lineaarsed juhtimissüsteemid ja eriti robustse juhtimise teooria. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4191  |  Tuba:  B 320  |  E-post: ​  ​nurges "​at"​ ioc.ee ​ |  <a href="​https:​[[http://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=38004&​lang=et|www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=38004&​lang=et"​]] target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /> <div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​tonso">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=tonso.jpg"​ alt="​Tonso">​ <div class="​name"><​strong>​Maris Tõnso</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​VANEMTEADUR</​div>​ <​strong>​Maris Tõnso</​strong>​ sündis 1971 a. Eestis. Ta omandas doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis informaatika ja süsteemitehnika erialal 2010 a. Tema teaduslikud huvid keskenduvad polünoommeetodite ja diferentsiaalgeomeetria rakendamisele mittelineaarsete juhtimissüsteemide uurimisel. Ta on mittelineaarsete juhtimissüsteemidega tegeleva Mathematica-põhise tarkvarapaketi NLControl põhiautor. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4188  |  Tuba:  B 306  |  E-post: ​  tonso "​at"​ cc.ioc.ee ​ |  <a href="​https:​[[http://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=37834&​lang=et|www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=37834&​lang=et"​]] target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /><​div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​vain">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=vain.jpg"​ alt="​Vain">​ <div class="​name"><​strong>​Jüri Vain</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​VANEMTEADUR</​div>​ <​strong>​Jüri Vain</​strong>​ sai süsteemiinseneri bakalaureusekraadi Tallinna Polütehnilisest Instituudist ja doktorikraadi Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudist vastavalt 1979. ning 1987. aastal. Hetkel on ta professor Arvutiteaduste instituudis,​ Tallinna Tehnikaülikoolis ning vanemteadur TTÜ Küberneetika Instituudis. Tema teadustöö põhiteemad on sardsüsteemid,​ diskreetsete ja hübriidsüsteemide modeleerimine ja formaalsed meetodid. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4190  |  Tuba:  B 319  |  E-post: ​  vain "​at"​ ioc.ee ​ |  <a href="​https:​[[http://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=36894&​lang=et|www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=36894&​lang=et"​]] target="​_blank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ </​html>​
-<div id="​projects_head"><​p>​ENDISED LIIKMED</​p></​div><​div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​mullari">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=mullari.jpg"​ alt="​Mullari">​ <div class="​name"><​strong>​Tanel Mullari</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​VANEMTEADUR</​div>​ <​strong>​Tanel Mullari</​strong>​ on sündinud 1964. aastal. Ta omandas magistrikraadi ja doktorikraadi teoreetilise füüsika alal Tartu Ülikoolis, on olnud järeldoktoriõppes Austrias Linzi Ülikoolis juhtimissüsteemide alal. Tema töötas Küberneetika Instituudis teadurina aastatel 2000.-2015. Praegu töötab ta Tallinna Tehnikaülikooli füüsikainstituudis dotsendina. Tema olulisemad uurimissuunad on relatiivsusteooria ja mittelineaarsed juhtimissüsteemid. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4196  |  Tuba:  B 322  |  E-post: ​  ​tanel.mullari "​at"​ ttu.ee ​ |  <a href="​https:​[[http://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=7089&​lang=et|www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=7089&​lang=et"​]] target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /><​div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​nurges">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=nurges.jpg"​ alt="​Nurges">​ <div class="​name"><​strong>​Ülo Nurges</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​VANEMTEADUR</​div>​ <​strong>​Ülo Nurges</​strong>​ sündis 1939. a. Ta lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi automaatika ja telemehaanika erialal 1962. a., kus sai magistrikraadi. Tehniliste teaduste kandidaadi kraadi kaitses Eesti Teaduste Akadeemias 1979. a. Tema uurimisvaldkond on lineaarsed juhtimissüsteemid ja eriti robustse juhtimise teooria. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4191  |  Tuba:  B 320  |  E-post: ​  ​nurges "​at"​ ioc.ee ​ |  <a href="​https:​[[http://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=38004&​lang=et|www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=38004&​lang=et"​]] target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /> \\ +
-<div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​tonso">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=tonso.jpg"​ alt="​Tonso">​ <div class="​name"><​strong>​Maris Tõnso</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​VANEMTEADUR</​div>​ <​strong>​Maris Tõnso</​strong>​ sündis 1971 a. Eestis. Ta omandas doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis informaatika ja süsteemitehnika erialal 2010 a. Tema teaduslikud huvid keskenduvad polünoommeetodite ja diferentsiaalgeomeetria rakendamisele mittelineaarsete juhtimissüsteemide uurimisel. Ta on mittelineaarsete juhtimissüsteemidega tegeleva Mathematica-põhise tarkvarapaketi NLControl põhiautor. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4188  |  Tuba:  B 306  |  E-post: ​  tonso "​at"​ cc.ioc.ee ​ |  <a href="​https:​[[http://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=37834&​lang=et|www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=37834&​lang=et"​]] target=_fckg_QUOTblank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ <br /><br /><​div id="​people">​ <div class="​mainContainer"​ id="​vain">​ <img src="/​dokuwiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=vain.jpg"​ alt="​Vain">​ <div class="​name"><​strong>​Jüri Vain</​strong>​ · PhD</​div>​ <div class="​position">​VANEMTEADUR</​div>​ <​strong>​Jüri Vain</​strong>​ sai süsteemiinseneri bakalaureusekraadi Tallinna Polütehnilisest Instituudist ja doktorikraadi Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudist vastavalt 1979. ning 1987. aastal. Hetkel on ta professor Arvutiteaduste instituudis,​ Tallinna Tehnikaülikoolis ning vanemteadur TTÜ Küberneetika Instituudis. Tema teadustöö põhiteemad on sardsüsteemid,​ diskreetsete ja hübriidsüsteemide modeleerimine ja formaalsed meetodid. </​div>​ <div class="​footer">​ Telefon: ​ (+372) 620 4190  |  Tuba:  B 319  |  E-post: ​  vain "​at"​ ioc.ee ​ |  <a href="​https:​[[http://​www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=36894&​lang=et|www.etis.ee/​portaal/​isikuCV.aspx?​PersonVID=36894&​lang=et"​]] target="​_blank">​CV ETIS'​es</​a>​ </​div>​ </​div>​ </​html>​+
  

Lehekülje tarvikud