preamble_main_pic.jpg

Mittelineaarsete juhtimissüsteemide töörühm on Eesti juhtivaks uurimisüksuseks automaatjuhtimises, keskendudes juhtimisteooriale ja sümboltarkvara väljatöötamisele, mis toetab nii fundamentaal- kui ka rakendusuuringuid ja õppetööd.

Mittelineaarsete juhtimissüsteemide töörühma uurimissuundadeks on mittelineaarsed ja robustsed juhtimissüsteemid, juhtimissüsteemide modelleerimine, õppimine ja planeerimine robotsüsteemides, sard- ja hajussüsteemide testimise ja verifitseerimise formaalmeetodid.

Alates aastast 2016 kuulub mittelineaarsete juhtimissüsteemide töörühm Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt perioodil 2016-2023 rahastatava Eesti teaduse tippkeskusesse .

Aastatel 2011–2015 kuulus juhtimissüsteemide tollal laboratoorium Mittelineaarsete Protsesside Analüüsi tippkeskusesse, CENS.