Töörühm on Eesti juhtiv uurimisüksus automaatjuhtimise valdkonnas, keskendudes mittelineaarsetele juhtimissüsteemidele sh mittesiledatele, hübriidsetele ja ajas hilistuvatele süsteemidele. Rühm on oluliselt panustanud konstruktiivsete algebraliste meetodite arendamisse, mis lihtsustab erinevate mittelineaarsete juhtimissüsteemidega seotud probleemide uurimist ühildatud vaatenurgast. Kuigi me arendame valdavalt rakendustest sõltumatuid üldisi meetodeid, mille rakendatavus sõltub pigem matemaatiliste mudelite dünaamilistest omadustest, oleme hiljuti keskendunud mõnele hoolikalt valitud rakendusele. Nimelt, tegeleme autonoomsete allveerobotite ja ioonjuhitavate elektroaktiivsete polümeertäiturmehhanismide juhtimisega. Viimaste aastate jooksul on erilist tähelepanu pööratud taastuvenergiaallikate võrku integreerimisega seotud teoreetiliste ja praktiliste probleemide uurimisele läbi uueaegse infotehnoloogia prisma.
Uurimissuunad
mittelineaarsed ja robustsed juhtimissüsteemid   •   algebralised meetodid   •   juhtimissüsteemide modelleerimine   •   õppimine ja planeerimine robotsüsteemides   •   sard- ja hajussüsteemide testimise ja verifitseerimise formaalmeetodid   •   energeetika süsteemid
Jälgi meid