Lehe tööriistad


Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
et:projects_past [2017/11/30 15:11]
Monika Perkmann
et:projects_past [2019/11/22 17:35] (Hetkel kehtiv)
Monika Perkmann
Rida 1: Rida 1:
-<div classes #​projects_head>​RAHVUSVAHELISED</​div>​ +<div classes #​projects_head>​RAHVUSVAHELISED</​div>​ //​Algebralised meetodid mittelineaarses juhtimissüsteemides//,​ Eesti-Poola koostöö teadusprojekt\\ 
-//​Algebralised meetodid mittelineaarses juhtimissüsteemides//,​ Eesti-Poola koostöö teadusprojekt\\ Osalejad: [[people#​belikov | Juri Belikov]], [[people#​kaparin | Vadim Kaparin]], [[people#​kotta | Ülle Kotta]], and [[people#​tonso | Maris Tõnso]], Kestus: 01.01.13–31.12.15+Osalejad: [[:et:people#​belikov|Juri Belikov]], [[:et:people#​kaparin| Vadim Kaparin]], [[:et:people#​kotta| Ülle Kotta]], and [[:et:people#​tonso| Maris Tõnso]], Kestus: 01.01.13–31.12.15
  
-//Computer algebra, symbolic computation,​ and automatic control//, G. F. Parrot, Eesti-Prantsusmaa rahvusvaheline teadusprojekt\\ Osalejad: [[people#​belikov | Juri Belikov]], [[people#​kotta | Ülle Kotta]], and [[people#​tonso | Maris Tõnso]], Kestus: 01.01.13–31.12.14+//Computer algebra, symbolic computation,​ and automatic control//, G. F. Parrot, Eesti-Prantsusmaa rahvusvaheline teadusprojekt\\ 
 +Osalejad: [[:et:people#​belikov|Juri Belikov]], [[:et:people#​kotta| Ülle Kotta]], and [[:et:people#​tonso| Maris Tõnso]], Kestus: 01.01.13–31.12.14
  
-//​Mittelineaarsed juhtimissüsteemid ajaskaaladel//,​ Eesti-Poola teadusprojekt\\ Vastutav täitja: [[people#​kotta | Ülle Kotta]], Kestus: 2010–2012+//​Mittelineaarsed juhtimissüsteemid ajaskaaladel//,​ Eesti-Poola teadusprojekt\\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​kotta|Ülle Kotta]], Kestus: 2010–2012
  
-//​Mittelineaarsete juhtimissüsteemide ekvivalentsus ja taandatavus ajaskaaladel//,​ Eesti-Poola teadusprojekt\\ Vastutav täitja: [[people#​kotta | Ülle Kotta]], Kestus: 2007–2009+//​Mittelineaarsete juhtimissüsteemide ekvivalentsus ja taandatavus ajaskaaladel//,​ Eesti-Poola teadusprojekt\\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​kotta|Ülle Kotta]], Kestus: 2007–2009
  
-//​Mittelineaarsete diskreetaja juhtimissüsteemide ekvivalentsus ja taandatavus//,​ Eesti-Poola teadusprojekt\\ Vastutav täitja: [[people#​kotta | Ülle Kotta]], Kestus: 2003–2006+//​Mittelineaarsete diskreetaja juhtimissüsteemide ekvivalentsus ja taandatavus//,​ Eesti-Poola teadusprojekt\\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​kotta|Ülle Kotta]], Kestus: 2003–2006
  
-//​Linearization of the characteristics of nonlinear circuits in mobile telecommunication systems//, Estonian-French Science and Technology Collaboration Program PARROT\\ Vastutav täitja: [[people#​kotta | Ülle Kotta]], Kestus: 2003–2004+//​Linearization of the characteristics of nonlinear circuits in mobile telecommunication systems//, Estonian-French Science and Technology Collaboration Program PARROT\\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​kotta|Ülle Kotta]], Kestus: 2003–2004
  
-CONACYT Project "//​Analysis and Control of Discrete-time Nonlinear systems//\\ Osaleja: [[people#​kotta | Ülle Kotta]], Kestus: 2003–2004+CONACYT Project "//​Analysis and Control of Discrete-time Nonlinear systems// \\ 
 +Osaleja: [[:et:people#​kotta|Ülle Kotta]], Kestus: 2003–2004
  
-//​Interakteeruvate robotparvede teadmuskeskkond//​\\ Vastutav täitja: [[people#​vain | Jüri Vain]], Kestus: 01.11.06–30.04.09 +//​Interakteeruvate robotparvede teadmuskeskkond//​ \\ 
- +Vastutav täitja: [[:et:people#​vain|Jüri Vain]], Kestus: 01.11.06–30.04.09
-//Euroopa robootika võrgustik//​\\ Vastutav täitja: [[people#​vain | Jüri Vain]], Kestus: 01.05.04–30.04.08+
  
 +//Euroopa robootika võrgustik//​ \\
 +Vastutav täitja: [[:​et:​people#​vain|Jüri Vain]], Kestus: 01.05.04–30.04.08
  
 <div classes #​projects_head>​KOHALIKUD</​div>​ <div classes #​projects_head>​KOHALIKUD</​div>​
-//​Algebralised meetodid mittelineaarsetes juhtimissüsteemides//​\\ Vastutav täitja: [[people#​kotta | Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.01–31.12.04 
  
-//​Arvutialgebra meetodid juhtimissüsteemides//​\\ Vastutav täitja: [[people#​tonso | Maris Tõnso]], Kestus: 01.01.11–31.12.14+//​Juhtimissüsteemide modelleerimine:​ teooria, algoritmid, tarkvara// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:​et:​people#​tonso|Maris Tõnso]], Kestus: 01.01.14–31.12.1//​7//​ 
 + 
 +//​Algebralised meetodid mittelineaarsetes juhtimissüsteemides//​ \\ 
 +Vastutav täitja: [[:​et:​people#​kotta|Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.01–31.12.04 
 + 
 +//​Arvutialgebra meetodid juhtimissüsteemides//​ \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​tonso|Maris Tõnso]], Kestus: 01.01.11–31.12.14 
 + 
 +//​Lähendusmeetodid mittelineaarsetes matemaatilistes mudelites ja juhtimissüsteemides//​ \\ 
 +Vastutav täitja: [[:​et:​people#​kotta|Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.98–31.12.02
  
-//Lähendusmeetodid mittelineaarsetes matemaatilistes mudelites ja juhtimissüsteemides//\\ Vastutav täitja: [[people#​kotta | Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.98–31.12.02+//Juhtimissüsteemid ajaskaaladel// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​kotta|Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.07–31.12.10
  
-//Juhtimissüsteemid ajaskaaladel//\\ Vastutav täitja: [[people#​kotta | Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.07–31.12.10+//Mittelineaarsed ja hübriidsed juhtimissüsteemid// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​kotta|Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.03–31.12.07
  
-//​Mittelineaarsed ​ja hübriidsed ​juhtimissüsteemid//​\\ Vastutav täitja: [[people#​kotta | Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.03–31.12.07+//​Mittelineaarsed juhtimissüsteemid: teooriast läbi algoritmide programmipaketini// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​kotta|Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.03–31.12.06
  
-//Mittelineaarsed juhtimissüsteemid:​ teooriast läbi algoritmide programmipaketini//\\ Vastutav täitja: [[people#​kotta | Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.03–31.12.06+//Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus// \\ 
 +Osalejad: [[:​et:​people#​belikov|J. Belikov]], [[:​et:​people#​kaldmae| A. Kaldmäe]], [[:​et:​people#​kaparin| V. Kaparin]], [[:et:people#​kotta| ​Ü. Kotta]], [[:​et:​people#​mullari| T. Mullari]], [[:​et:​people#​nurges| Ü. Nurges]], [[:​et:​people#​tonso| M. Tõnso]] ja [[:​et:​people#​vain| J. Vain]], Kestus: 01.01.11–31.12.15
  
-//Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus//\\ Osalejad: [[people#​belikov | J. Belikov]], [[people#​kaldmae | A. Kaldmäe]], [[people#​kaparin | V. Kaparin]], [[people#​kotta | Ü. Kotta]], [[people#​mullari | T. Mullari]], [[people#​nurges | Ü. Nurges]], [[people#​tonso | M. Tõnso]] ja [[people#​vain | J. Vain]], Kestus: 01.01.11–31.12.15+//Rekursiivsed juhtimissüsteemid// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​kotta|Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.99–31.12.02
  
-//Rekursiivsed juhtimissüsteemid//\\ Vastutav täitja: [[people#​kotta | Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.99–31.12.02+//Keerukate mittelineaarsete juhtimissüsteemide süntees// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​kotta|Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.08–31.12.13
  
-//Keerukate mittelineaarsete juhtimissüsteemide süntees//\\ Vastutav täitja: [[people#kotta Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.08–31.12.13+//Robustsed meetodid ja algoritmid süsteemide juhtimiseks// \\ 
 +Osaleja: [[:et:people#nurges|Ülo Nurges]], Kestus: 01.01.02–31.12.05
  
-//Robustsed meetodid ja algoritmid ​süsteemide ​juhtimiseks//\\ Osaleja: [[people#​nurges | Ülo Nurges]], Kestus: 01.01.02–31.12.05+//Keerukate ​süsteemide ​juhtimise robustsed meetodid: integreeritud lähenemine// \\ 
 +Osalejad: [[:​et:​people#​belikov|Juri Belikov]] and [[:et:people#​nurges| Ülo Nurges]], Kestus: 01.01.06–31.12.09
  
-//Keerukate süsteemide juhtimise robustsed meetodid: integreeritud lähenemine//\\ Osalejad: [[people#​belikov | Juri Belikov]] and [[people#nurges ​Ülo Nurges]], Kestus: 01.01.06–31.12.09+//NARX-mudelite identifitseeritavus ja identifitseerimine// \\ 
 +Osalejad: [[:et:people#​belikov|Juri Belikov]] and [[:et:people#kottaÜlle Kotta]], Kestus: 01.01.06–31.12.09
  
-//NARX-mudelite identifitseeritavus ​ja identifitseerimine//\\ Osalejad: [[people#belikov | Juri Belikov]] and [[people#​kotta ​Ülle Kotta]], Kestus: 01.01.06–31.12.09+//Lõpmatu olekuruumiga süsteemide abstraktsiooni-põhine verifitseerimine ​ja analüüs// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#vain|Jüri Vain]], Kestus: 01.01.04–31.12.07
  
-//Lõpmatu olekuruumiga süsteemide abstraktsiooni-põhine verifitseerimine ja analüüs//\\ Vastutav täitja: [[people#​vain | Jüri Vain]], Kestus: 01.01.0431.12.07+//Tarkvara testide automaatne genereerimine// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​vain|Jüri Vain]], Kestus: 01.03.0930.06.09
  
-//Tarkvara testide automaatne genereerimine//\\ Vastutav täitja: [[people#​vain | Jüri Vain]], Kestus: ​01.03.0930.06.09+//Eureka ITEA2 D-MINT// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​vain|Jüri Vain]], Kestus: ​22.02.0831.12.09
  
-//Eureka ITEA2 D-MINT//\\ Vastutav täitja: [[people#​vain | Jüri Vain]], Kestus: ​22.02.08–31.12.09+//Formaalsed meetodid hübriidsete dünaamiliste süsteemide verifitseerimiseks// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​vain|Jüri Vain]], Kestus: ​01.01.00–31.12.03
  
-//​Formaalsed meetodid ​hübriidsete dünaamiliste süsteemide verifitseerimiseks//\\ Vastutav täitja: [[people#​vain | Jüri Vain]], Kestus: 01.01.00–31.12.03+//​Formaalsed meetodid ​hajussüsteemides// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​vain|Jüri Vain]], Kestus: 01.01.09–31.12.11
  
-//Formaalsed ​meetodid ​hajussüsteemides//\\ Vastutav täitja: [[people#​vain | Jüri Vain]], Kestus: 01.01.09–31.12.11+//Juhtimis- ja tarkvarasüsteemide projekteerimise ​meetodid ​ja vahendid raalintegreeritud süsteemides// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​vain|Jüri Vain]], Kestus: 01.01.98–31.12.02
  
-//Juhtimis- ja tarkvarasüsteemide projekteerimise meetodid ja vahendid raalintegreeritud süsteemides//\\ Vastutav täitja: [[people#​vain | Jüri Vain]], Kestus: ​01.01.9831.12.02+//ORPHEUS// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​vain|Jüri Vain]], Kestus: ​20.07.0827.11.08
  
-//ORPHEUS//\\ Vastutav täitja: [[people#​vain | Jüri Vain]], Kestus: ​20.07.08–27.11.08+//Mudeli-põhine plaanurite süntees mittedeterministlikele ja hajussüsteemidele// \\ 
 +Vastutav täitja: [[:et:people#​vain|Jüri Vain]], Kestus: ​01.01.08–31.12.11
  
-//​Mudeli-põhine plaanurite süntees mittedeterministlikele ja hajussüsteemidele//​\\ Vastutav täitja: [[people#​vain | Jüri Vain]], Kestus: 01.01.08–31.12.11 

Lehekülje tarvikud